Insolventierecht

Het basisrechtsgebied en de hoeksteen van FYRM., dat niet alleen beperkt
is tot het afwikkelen van faillissementen. Omdat meer dan de helft van de
advocaten van ons kantoor door de rechtbank wordt aangesteld als
faillissementscurator, weten wij als de beste hoe het is om aan de ‘andere
kant’ te staan en weten wij uit ervaring vooral ook waar het mis kan gaan.

FYRM. weet exact hoe curatoren denken, opereren en hun afwegingen maken en kan haar klanten na een korte analyse een goed overzicht geven van wat wel en wat niet mogelijk is. Wij leggen de vinger direct op de zere plek. Het maakt ons tot ware specialisten en uitstekende adviseurs.

FYRM. adviseert en begeleidt enerzijds bedrijven bij het maken van een doorstart of het herstructureren, dan wel liquideren van de onderneming en anderzijds staat FYRM. onder meer bestuurders, leveranciers, werknemers en overige crediteuren bij in diverse geschillen van faillissementsrechtelijke aard.

Neem meteen contact op

Ons team Insolventierecht adviseert en procedeert over de volgende deelonderwerpen: