Gespecialiseerde advocaten. Concurrerende tarieven.

FYRM. opereert aan de bovenkant van de markt tegen concurrerende tarieven. Vaak kunnen prijsafspraken worden gemaakt. FYRM. staat voor transparante urenverantwoording. U weet waarvoor u betaalt.

Uurtarieven

160 tot 305
  • Transparante urenverantwoording
  • Geen kantoor- of dossierkosten

Uurtarieven

FYRM. werkt voornamelijk op basis van een uurtarief. Dit houdt in dat de uitgevoerde werkzaamheden maandelijks op uurbasis aan u worden gespecificeerd én worden gefactureerd, waardoor u precies weet welke kosten u voor onze werkzaamheden betaalt. 

Indien wordt gewerkt op uurbasis, hanteert FYRM. standaard uurtarieven variërend van EUR 160,00 ex BTW tot EUR 295,00 ex BTW per uur. Afhankelijk van de zaak kan een hoger uurtarief worden overeengekomen. Het tarief is afhankelijk van de ervaring van de betreffende advocaat en kan per zaak verschillen. FYRM. rekent geen kantoor- of dossierkosten. Verschotten (zoals deurwaarderskosten, griffierechten, uittreksels) worden apart doorberekend. Door FYRM. zal doorgaans een voorschot op het honorarium worden verlangd. Dit is een zogenaamde retainer die pas met de einddeclaratie door FYRM. wordt verrekend of wordt terugbetaald. 

Bijzondere prijsafspraken

FYRM. staat open voor prijsafspraken, bijvoorbeeld in de vorm van een vast tarief (‘fixed fee’) per zaak of advies, of een lager uurtarief met een extra opslag bij een goede afloop van de zaak (‘succes fee’).
Niet elke zaak leent zich echter voor het maken van andersluidende prijsafspraken. Neem vrijblijvend contact op met FYRM. voor het bespreken van de mogelijkheden. 

Rechtsbijstand­verzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? In veel gevallen kunt u dan gebruikmaken van uw recht op ‘vrije advocaatkeuze’ en kunt u FYRM. aanwijzen als uw advocaat. Uw rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan de kosten van rechtsbijstand.

Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt en door FYRM. als advocaat in uw zaak wenst te worden bijgestaan, neemt u dan direct contact met ons op en houdt uw verzekeringspolis bij de hand. Wij zullen met u het volledige traject doorlopen en aangeven hoe uw zaak het beste bij de rechtsbijstandsverzekeraar kan worden aangemeld.

Let op: Bij een gerechtelijke procedure heeft u altijd recht op een vrije advocaatkeuze!