Privacy- en cybersecurity

Anno 2020 (de start van het data-decennium) ontkomen ondernemers er niet meer aan om volledig op de hoogte te zijn van regels omtrent privacy- en cybersecurity. FYRM. heeft de specialisten én het netwerk in huis om u als ondernemer volledig te ontzorgen.

De digitale wereld om ons heen verandert snel. FYRM. staat ondernemers bij in het aanpassen aan de snel groeiende digitalisering van de samenleving en de vele nieuwe regels die technische innovaties anno 2020 met zich hebben meegebracht en in het komende decennium nog mee zullen brengen. FYRM. weet alles van privacy- en cybersecurity en heeft in de persoon van advocaat Joachim van Vlijmen tevens een Data Protection Officer (DPO) in huis. Joachim fungeert in dit kader voor diverse bedrijven als (in-house) functionaris gegevensbescherming (FG).

Neem meteen contact op

Ons team Privacy- en cybersecurity adviseert en procedeert over de volgende deelonderwerpen: