Arbeidsrecht

Zowel werkgevers als werknemers komen bijna dagelijks met het arbeidsrecht in aanraking. Het feit dat de regelgeving de laatste jaren erg in beweging is, maakt het er niet eenvoudiger op. FYRM. loodst u door het oerwoud van regels en rechtspraak heen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de meest uiteenlopende arbeidsgerelateerde geschillen.

Het werken als advocaat in het arbeidsrecht vereist zeer specialistische kennis, mede gelet op het feit dat dit rechtsgebied uitermate dynamisch is en er de laatste jaren ingrijpende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. FYRM. verleent juridische bijstand aan alle partijen die direct of indirect betrokken zijn bij arbeidsverhoudingen, zoals werkgevers, werknemers, directeuren/ bestuurders, ondernemingsraden en vakbonden. FYRM. kenmerkt zich door haar specifieke aanpak. Wij zijn onverzettelijk en staan als advocaat achter en vooral ook naast u. Als advocaat van de werkgever handelen wij doortastend en strategisch. Als advocaat van de werknemer zijn wij strijdlustig en loodsen wij de werknemer door de moeilijke periode heen op weg naar het beste resultaat.

Neem meteen contact op

Ons team Arbeidsrecht adviseert en procedeert veelvuldig over de volgende deelonderwerpen: