Ondernemings­recht
Vastgoed­recht
Insolventie­recht

Arbeids­recht

Privacy- en cybersecurity
Incasso en beslag- en executierecht

Arbeidsrecht

Zowel werkgevers als werknemers komen bijna dagelijks met het arbeidsrecht in aanraking. Het feit dat de regelgeving de laatste jaren erg in beweging is, maakt het er niet eenvoudiger op. FYRM. loodst u door het oerwoud van regels en rechtspraak heen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de meest uiteenlopende arbeidsgerelateerde geschillen.

Het werken als advocaat in het arbeidsrecht vereist zeer specialistische kennis, mede gelet op het feit dat dit rechtsgebied uitermate dynamisch is en er de laatste jaren ingrijpende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. FYRM. verleent juridische bijstand aan alle partijen die direct of indirect betrokken zijn bij arbeidsverhoudingen, zoals werkgevers, werknemers, directeuren/ bestuurders, ondernemingsraden en vakbonden. FYRM. kenmerkt zich door haar specifieke aanpak. Wij zijn onverzettelijk en staan als advocaat achter en vooral ook naast u. Als advocaat van de werkgever handelen wij doortastend en strategisch. Als advocaat van de werknemer zijn wij strijdlustig en loodsen wij de werknemer door de moeilijke periode heen op weg naar het beste resultaat.

Ons team Arbeidsrecht adviseert en procedeert veelvuldig over de volgende deelonderwerpen:

 • Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
 • Medezeggenschap (WOR)
 • Ontslagzaken (ontbinding / ontslag op staande voet)
 • Transitievergoeding en billijke vergoeding
 • CAO/AVV
 • Ziekte en re-integratie
 • Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheden
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Beëindiging met wederzijds goedvinden (de vaststellingsovereenkomst (VSO) / beëindigingsovereenkomst)
 • Reorganisatie en herstructurering
 • Arbeidscontracten en personeelsreglementen
 • Bijzondere bedingen
 • Overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap
 • Statutair bestuurder/directeur
 • Overeenkomst van opdracht en managementovereenkomsten
 • Driehoeksverhoudingen (oproep en payroll)
 • Litigation (kort geding en diverse procedures)