Het belang van het tijdstip van deponering van de startverklaring en het verzoek machtiging ex art. 42a Fw

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden de mogelijkheid hun schulden te herstructureren om een faillissement te voorkomen of om tot afwikkeling van de onderneming te komen. In dit artikel behandel ik een van de voorzieningen in de WHOA die het …

Het belang van het tijdstip van deponering van de startverklaring en het verzoek machtiging ex art. 42a Fw Lees verder »