Faillissementrecht

Advocaten kantoor den haag

Wet Homologatie Onderhands Akkoord – De inperking van de ipso facto-clausule

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) in werking getreden. De WHOA voorziet in een regeling op basis waarvan de rechtbank kan overgaan tot homologatie van een onderhands akkoord betreffende de sanering en herstructurering van de schulden van een schuldenaar. De homologatie leidt ertoe dat het akkoord verbindend is voor …

Wet Homologatie Onderhands Akkoord – De inperking van de ipso facto-clausule Lees verder »

Het belang van het tijdstip van deponering van de startverklaring en het verzoek machtiging ex art. 42a Fw

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden de mogelijkheid hun schulden te herstructureren om een faillissement te voorkomen of om tot afwikkeling van de onderneming te komen. In dit artikel behandel ik een van de voorzieningen in de WHOA die het …

Het belang van het tijdstip van deponering van de startverklaring en het verzoek machtiging ex art. 42a Fw Lees verder »