admin

Persbericht – RCCS Waardetransport

Sylvia Broeseliske en Martijn Hoving hebben, in hun hoedanigheid van curatoren van RCCS Waardetransport, een akkoord bereikt met de Duitse Ziemann Group over een doorstart van RCCS Waardetransport. Per 1 april a.s. neemt Ziemann Group de Nederlandse activiteiten over. Ook neemt Ziemann Group de aandelen over van de Duitse dochter van RCSS, SmartsafeCompany GmbH. Ziemann …

Persbericht – RCCS Waardetransport Lees verder »

Faillissement RCCS Waardetransport B.V.: Sylvia Broeseliske/Martijn Hoving curator

Op 7 maart 2022 zijn de faillissementen van RCCS Waardetransport B.V. en RCCS Holding B.V. – na een korte surseanceperiode – uitgesproken. RWV-er Martijn Hoving en Sylvia Broeseliske van FYRM. Advocaten werden aangesteld als curatoren. RCCS biedt onder meer SmartSafe diensten en traditioneel geld – en waardetransportdiensten aan. Werkzaamheden stoppen uiterlijk 18 maart 2022 De curatoren …

Faillissement RCCS Waardetransport B.V.: Sylvia Broeseliske/Martijn Hoving curator Lees verder »

Advocaten kantoor den haag

Wet Homologatie Onderhands Akkoord – De inperking van de ipso facto-clausule

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) in werking getreden. De WHOA voorziet in een regeling op basis waarvan de rechtbank kan overgaan tot homologatie van een onderhands akkoord betreffende de sanering en herstructurering van de schulden van een schuldenaar. De homologatie leidt ertoe dat het akkoord verbindend is voor …

Wet Homologatie Onderhands Akkoord – De inperking van de ipso facto-clausule Lees verder »

Het belang van het tijdstip van deponering van de startverklaring en het verzoek machtiging ex art. 42a Fw

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden de mogelijkheid hun schulden te herstructureren om een faillissement te voorkomen of om tot afwikkeling van de onderneming te komen. In dit artikel behandel ik een van de voorzieningen in de WHOA die het …

Het belang van het tijdstip van deponering van de startverklaring en het verzoek machtiging ex art. 42a Fw Lees verder »

avg-1-1024x556

Drie vragen over de toepassing van de AVG in Faillissementen

De AVG is uiteraard ook van toepassing in faillissementen. Maar wat dat betekent voor de curator is niet altijd duidelijk. In het ontwerpwetsvoorstel voor de Verzamelwet gegevensbescherming wil de wetgever daaraan wat doen, nadat eerder al de toezichthouder zijn opvattingen daarover had gegeven. Aan de hand van een en ander gaat deze bijdrage in op …

Drie vragen over de toepassing van de AVG in Faillissementen Lees verder »