Advocaat arbeidsrecht Den Haag

Een advocaat arbeidsrecht in Den Haag staat klaar voor werknemers en werkgevers. Zowel werknemers als werkgevers krijgen vrijwel dagelijks te maken met zaken die onder het arbeidsrecht vallen. Hier zijn zij zich in de regel niet bewust van, tot op het moment dat er iets verkeerd gaat. Juridische zaken die betrekking hebben op de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers vallen onder het arbeidsrecht. Deze zaken worden het beste behandeld door een advocaat arbeidsrecht in Den Haag. Wilt u een advocaat arbeidsrecht in Den Haag inschakelen? Dan kunt u altijd goed terecht bij FYRM. Advocaten. Binnen ons advocatenkantoor in Den Haag is een ervaren team Arbeidsrecht actief.

Een advocaat arbeidsrecht in Den Haag bij een ontslag

Dagelijks vallen er ontslagen in Nederland. Geen ontslag is hetzelfde. In veel gevallen wordt een ontslag onderling geregeld zonder een advocaat arbeidsrecht in Den Haag. Zo kunnen werkgever en werknemer onderling een vaststellingsovereenkomst aangaan met beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg. Wanneer hierin afspraken kunnen worden gemaakt die naar tevredenheid van beide partijen zijn, dan kan het ontslag relatief eenvoudig worden geregeld. Helaas gaat het in de praktijk niet altijd eenvoudig en is professionele bijstand een must. Er moet vaak worden onderhandeld over de afspraken in de vaststellingsovereenkomst, omdat er voor werknemers in veel gevallen meer uit te halen valt. Lukt het niet om een ontslag middels een vaststellingsovereenkomst te regelen? Dan kan een werkgever een ontslagprocedure starten. Afhankelijk van de situatie kan dit bij de kantonrechter of bij het UWV.

Waarom zo veel zaken omtrent ontslag?

In Nederland vinden er relatief veel juridische zaken plaats die betrekking hebben op het ontslag. In deze zaken is het aan te raden om een advocaat arbeidsrecht in Den Haag in te schakelen voor de vertegenwoordiging. Waarom ontstaan er nu zo veel juridische zaken op dit specifieke vlak binnen het arbeidsrecht? Dit heeft vooral te maken met het feit dat het een werkgever niet is toegestaan om een werknemer zomaar te ontslaan. Een ontslag mag uitsluitend plaatsvinden wanneer hier een gegronde reden voor is. Er zijn meerdere zaken die worden gezien als een gegronde reden. Wel is het altijd belangrijk dat er bewijs is. Valt er een ontslag wegens diefstal? Dan dient de werkgever te bewijzen dat de diefstal daadwerkelijk door de betreffende werknemer is gepleegd. Dit is uiteraard slechts een voorbeeld.

Een ontslag kan op veel manieren vallen

Het krijgen van ontslag klinkt heel standaard, maar dit is het zeker niet. Er zijn namelijk tal van redenen te noemen voor een ontslag en dat maakt dat geen ontslag hetzelfde is. Zo kan er een ontslag vallen in de proeftijd of bij het aflopen van een tijdelijk contract, maar er kan ook een ontslag vallen om bedrijfseconomische redenen, op grond van disfunctioneren of verwijtbaar handelen. Dan is er uiteraard ook nog het ontslag op staande voet, ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie waarbij de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en ontslag wegens arbeidsongeschiktheid. Een werkgever mag een werknemer niet zomaar ontslaan. Wil een werkgever een medewerker ontslaan, dan moet hier een gegronde reden voor zijn. Wil een medewerker ontslag nemen? Dan mag dit uiteraard. Hierbij dient de werknemer zich wel te houden aan de vastgestelde opzegtermijn. Daarnaast vervalt het recht op een WW-uitkering van het UWV. Hierin zijn overigens wel uitzonderingen.

Wanneer is er een advocaat arbeidsrecht in Den Haag nodig?

Verreweg de meeste ontslagen worden onderling geregeld. Hierbij blijft het noodzakelijk om een advocaat arbeidsrecht in Den Haag in te schakelen. Een advocaat arbeidsrecht is een must wanneer het ontslag plaatsvindt middels opzeggen, met wederzijds goedvinden, ontbinding, middels een vaststellingsovereenkomst of via arbeidsmediation. Er zijn meerdere ontslagprocedures. Hierbij kunt u denken aan de ontslagprocedure bij de kantonrechter of bij het UWV Werkbedrijf. Bij deze procedures is het raadzaam om een advocaat arbeidsrecht in Den Haag in de arm te nemen. In bepaalde situaties is dit optioneel, in andere situaties is de vertegenwoordiging door een arbeidsrecht advocaat verplicht.

Een advocaat arbeidsrecht in Den Haag ná het ontslag

Op het moment dat het ontslag valt is het raadzaam dat een advocaat wordt ingeschakeld. Wanneer u het ontslag onderling kunt regelen, dan is het in beginsel niet nodig om te procederen. Een advocaat arbeidsrecht in Den Haag kan worden ingeschakeld om te onderhandelen over het ontslag. Ook na het ontslag komt het vaak voor dat er nog problemen ontstaan, bijvoorbeeld door een foutieve afrekening. Na het ontslag heeft de werknemer recht op uitbetaling van reserves, zoals vakantiegelden en opgebouwde vakantiedagen. Daarnaast heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. In bepaalde situaties, zoals bij ontslag op staande voet, komt dit recht te vervallen. Wanneer er problemen ontstaan bij de afrekening, dan kan het ook nodig zijn om een advocaat arbeidsrecht in Den Haag in te roepen.

Vaststellingsovereenkomst en een WW-uitkering

Een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit betekent overigens niet dat de partijen blij zijn met het ontslag. Een werknemer kan erg ontevreden zijn met het ontslag, maar er toch akkoord mee gaan wanneer deze de juiste voorwaarden en afspraken aangeboden krijgt. Deze voorwaarden en afspraken worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Wanneer een werknemer nog geen andere baan heeft, dan zal deze in de regel gebruik willen maken van een WW-uitkering totdat er een nieuwe baan wordt aangenomen. Het is heel belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden correct is opgesteld. Een incorrecte opstelling kan er namelijk voor zorgen dat het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. Een advocaat arbeidsrecht in Den Haag kan een vaststellingsovereenkomst op juistheid controleren.

Een advocaat arbeidsrecht in Den Haag inschakelen

Ontslag kan de oorzaak van een juridische procedure zijn, maar er zijn uiteraard nog veel andere onderwerpen die vallen onder het arbeidsrecht. In al deze situaties is het de beste keuze om een advocaat arbeidsrecht in Den Haag in te schakelen. Een arbeidsrecht advocaat heeft zich binnen dit specifieke rechtsgebied gespecialiseerd en kan u het best van dienst zijn. Wanneer u een advocaat met een specialisatie in arbeidsrecht nodig heeft, dan bent u altijd welkom bij FYRM. Advocaten. Wij hebben een ervaren team voor u klaarstaan met professionele advocaten arbeidsrecht in Den Haag. U vindt ons aan de Laan van Waalhaven 482. Wilt u meer informatie of advies? Stuur dan een mail naar [email protected] of bel naar +31 (0)70 413 11 00.