Publicaties

Sylvia Broeseliske en Martijn Hoving hebben, in hun hoedanigheid van curatoren van RCCS Waardetransport, een akkoord bereikt met de Duitse Ziemann Group over een doorstart van RCCS Waardetransport. Per 1 april a.s. neemt Ziemann Group de Nederlandse activiteiten over. Ook neemt Ziemann Group de aandelen over van de Duitse