Privacy advocaat

Een privacyadvocaat kan u van dienst zijn als u ondersteuning nodig heeft op het vlak van de privacywetgeving. In de praktijk kan het om de meest uiteenlopende zaken gaan op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Als u een ervaren privacyadvocaat nodig heeft, bel dan FYRM. Advocaten in Den Haag. Wij hebben maximale kennis van het privacyrecht en staan voor u klaar met een passende dienstverlening.

Wanneer schakelt u een privacy advocaat in?

Een privacyadvocaat is een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in privacyrecht. Dit is een veelzijdig rechtsgebied, waar de laatste jaren veel nieuwe zaken bij zijn gekomen. We hebben sinds 2018 te maken met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming – een Europese wet – die ervoor heeft gezorgd dat onder meer bedrijven en organisaties aan aangescherpte privacyregels moeten voldoen. Schending ervan kan tot flinke boetes leiden maar ook tot aansprakelijkheid voor schade. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het voldoen aan de AVG bij het verwerken en opslaan van persoonsgegevens. U kunt in meerdere situaties een ervaren privacyadvocaat nodig hebben. Bijvoorbeeld preventief om privacy compliant te zijn, maar ook als er sprake is geweest van een datalek, misschien wel door een ransomware aanval. Of een betrokkene dient een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en die stelt een onderzoek bij u in. De AVG heeft soms raakvlakken met IT-recht en intellectueel eigendomsrecht . Of een burger over wie in Google negatieve informatie wordt getoond. Die wil misschien van het vergeetrecht gebruik maken zodat de negatieve informatie niet meer verschijnt

Een privacy advocaat voor AVG en UAVG vraagstukken

De AVG is actief sinds 2018, maar nog altijd gaat het in de praktijk vaak mis. Dit hoeft niet te betekenen dat dit expres gebeurt.. Bedrijven en organisaties die hier onvoldoende aandacht aan hebben besteed, kunnen onbewust wetten en regels op het gebied van privacy overtreden. Een ervaren privacy advocaat heeft alle belangrijke kennis over de AVG en UAVG in huis. De UAVG is de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en die geldt alleen in Nederland. Beide wetten worden door de AP, ook wel de Autoriteit Persoonsgegevens – Nederlandse privacy waakhond, gehandhaafd. Voor bedrijven en organisaties is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving met betrekking tot privacy. Een goede privacy advocaat, zoals van FYRM. Advocaten, kan u van een gericht advies voorzien

Een privacy advocaat kan u bijstaan

Als iets niet volgens de AVG gaat, dan kan daarover bij de AP worden geklaagd. Hierdoor kan het ineens zo zijn dat u een privacy advocaat nodig heeft. Soms gaat het over iets groots. Bijvoorbeeld als u bent gehackt en veel (gevoelige) data zijn gestolen. Of uw bedrijf is lamgelegd door gijzelsoftware (ransomware). Of een burger vordert u schadevergoeding in een gerechtelijke procedure omdat u de AVG zou hebben overtreden. In andere gevallen gaat het om iets kleiners, zoals het vragen van een geboortedatum van een persoon, terwijl u deze informatie nergens voor nodig heeft. U mag volgens de AVG niet méér persoonsgegevens verwerken dan u daadwerkelijk nodig heeft. We hebben het dan over het zogenaamde principe van dataminimalisatie. Verwerkt u persoonsgegevens die u niet nodig heeft voor een goede bedrijfsvoering? Dan overtreedt u de regels. Uiteraard zijn dit slechts voorbeelden van situaties waarin een ervaren privacy advocaat u bij kan staan.

U kunt worden gecontroleerd door de AP

Een burger kan klagen bij de AP als u een AVG regel overtreedt. Vervolgens heeft de AP het recht om een onderzoek in te stellen. Per melding zal de AP controleren of nader onderzoek noodzakelijk is. Wanneer blijkt dat u de privacy wetgeving op grote schaal overtreedt, dan kan dit voor uw bedrijf of organisatie vergaande gevolgen hebben. Dit wilt u voorkomen. Het is daarom belangrijk om goed te weten of uw onderneming voldoet aan de gestelde eisen binnen de privacywet. Bent u hier niet zeker van? Dan kan een privacy advocaat u hierin uiteraard van een gedegen advies voorzien. Boetes die door de AP kunnen worden opgelegd lopen uit tot wel een bedrag van 20 miljoen euro of 4% van uw wereldomzet.

Voorkom problemen door de privacywet

De privacywet, of AVG, brengt voor veel bedrijven en organisaties vraagstukken met zich mee. Wat mag u nu wel, en wat mag niet? Een verkeerde inschatting kan u een hoge boete opleveren. Kies voor zekerheid door een ervaren privacy advocaat in te schakelen. De privacy advocaat van FYRM. Advocaten staat voor u klaar om u te adviseren.

Heeft u een ervaren privacy advocaat nodig?

Bent u in een situatie terecht gekomen waarin u het advies of de ondersteuning van een ervaren privacy advocaat nodig heeft? Dan kunt u altijd een beroep doen op de veelzijdige dienstverlening van FYRM. Advocaten. Wij staan voor u klaar met een service die bij u past. Wilt u meer informatie, een persoonlijk advies of een afspraak? Neem dan contact met ons op. U kunt mailen naar [email protected] of bellen naar +31 (0)70 413 11 00. Wij helpen u graag verder.