Persbericht – RCCS Waardetransport

Sylvia Broeseliske en Martijn Hoving hebben, in hun hoedanigheid van curatoren van RCCS Waardetransport, een akkoord bereikt met de Duitse Ziemann Group over een doorstart van RCCS Waardetransport. Per 1 april a.s. neemt Ziemann Group de Nederlandse activiteiten over. Ook neemt Ziemann Group de aandelen over van de Duitse dochter van RCSS, SmartsafeCompany GmbH.

Ziemann Group is in Duitsland onder meer actief op de markt voor waardetransport. Met een jaaromzet van meer dan EUR 340 miljoen, meer dan 3.150 medewerkers in 30 vestigingen en ongeveer 600 speciale voertuigen is Ziemann Group werkzaam voor klanten van elke grootte uit de banksector, handel en vele andere sectoren.

Ziemann Group zal de doorstart verder vormgeven en voor vragen daarover verwijzen de curatoren u naar de heer Matthijs Verhaar van Ziemann Cashservice NL B.V. (06 39 88 69 87)

Martijn Hoving en Sylvia Broeseliske.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *