Het belang van het tijdstip van deponering van de startverklaring en het verzoek machtiging ex art. 42a Fw

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden de mogelijkheid hun schulden te herstructureren om een faillissement te voorkomen of om tot afwikkeling van de onderneming te komen.

In dit artikel behandel ik een van de voorzieningen in de WHOA die het herstructureringsproces moet bevorderen, namelijk de mogelijkheid van ‘paulianabestendige’ rechtshandelingen in een herstructureringstraject. Deze voorziening is erop gericht dat een schuldenaar voor een rechtshandeling een machtiging kan vragen van de rechtbank. Als die machtiging wordt verleend dan kan de betreffende rechtshandeling niet worden vernietigd op grond van de pauliana.

In dit artikel staat de noodzaak centraal van het vroegtijdig deponeren van de startverklaring en het indienen van een verzoek tot het verkrijgen van een machtiging op de voet van art. 42a Fw. Dit wordt toegelicht aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een kantoorgenoot en mijzelf.

Op basis van een uitspraak van de rechtbank Rotterdam in onze casus kom ik tot drie conclusies.

U kan het gehele document lezen via de onderstaande download knop.